Strona w BUDOWE.  Realizujemy dostawy uzgodnionych elementów.

Komponenty dla automatyki oraz rozdzielnic elektrycznych

Moduł telemetryczny

  • 836,40 zł
  • Cena netto: 680,00 zł
Dostępny powyżej tygodnia
W magazynie: Dostępny na zamówienie (0 szt.)
Producent: ATechnika
  • Symbol: Moduł Modbus/GPRS
  • Waga: 0,25 kg
  • Ocena

  • Monitoring telemetryczny. Moduł telemetryczny do monitoringu parametrów technicznych, w obiektach rozproszonych po rozległym terenie. Odbiór danych z rozproszonych urządzeń pomiarowych.

  • Pełny opis

Moduł w przygotowaniu (aktualnie prace nad projektem zawieszone, moduł niedostępny)

  

Proponowany monitoring telemetryczny jest przeznaczony do współpracy z ekonomicznymi aplikacjami automatyki. System może obsłużyć do 256 urządzeń w rozproszonej infrastrukturze technicznej. Odległość obiektów limitowana jest tylko dostępem do sieci telekomunikacyjnej GSM. Nie jest wymagane zastosowania zasilania rezerwowego dla podtrzymania transmisji. Podstawowym ekranem aplikacji, jest obszar mapy Google z znacznikami umieszczonymi zgodnie z rzeczywistą lokalizacją. Mapkę można przełączyć na podgląd satelitarny. Znaczniki sygnalizują kolorem oraz dodatkowymi ikonkami podstawowe stany pracy. Pracująca automatyka, wysyła, co zadany czas (od 3 do 15 minut) stan monitorowanych danych. Brak napięcia czy też awaria całości, rozpoznawana jest po braku trzech kolejnych transmisji danych. Dla sterowania i kontroli w proponowanej metodzie monitoringu, dedykowany jest moduł logiczny LOGO! , firmy SIEMENS. Zadania zrealizuje jednostka podstawowa od wersji 8, z hardware FS4 i wyższym (od tej wersji w LOGO! zaimplementowano komunikację ModBus TCP/IP).  Aplikacja zainstalowana na serwerze firmy hostingowej odbiera i archiwizuje dane, do 16 sygnałów analogowych oraz 48 cyfrowych.  

 Jednostka LOGO! w maksymalnej konfiguracji to; 24 wejścia, 20 wyjścia cyfrowe oraz 8 wejść i 8 wyjść analogowych. Więcej można uzyskać poprzez połączenia sieciowe z kolejnymi LOGO!. Co umożliwia sterowanie i kontrolę rozbudowanej automatyki. 

LOGO! wymienia dane z modułem komunikacyjnym przez skrętkę komputerową. Które dalej są wysyłane poprzez GPRS. Moduł komunikacyjny przystosowany jest do zasilania 12/24V DC.

Połączenie z aplikacją poprzez mobilny Internet w standardzie 2G. Należy dokupić kartę SIM w taryfie telemetrycznej (wielkość standard). Tego typu karty są dedykowane do komunikacji M2M. Karta SIM nie musi posiadać stałego adres IP. Nie jest też wymagana wydzielona sieć prywatna APN. Moduł komunikacyjny jest konfigurowalny, dla nadania odpowiedniego adresu wysyłanym danym. Wysyłać można na stały adres IP lub przypisaną domenę. W przypadku zainstalowania w metalowej obudowie, należy spodziewać się wytłumienia sygnału. W takim przypadku antenę na odpowiednio długim przewodzie, wystawić na zewnątrz rozdzielnicy. Przy obudowach z tworzywa oraz standardowej sile sygnału, wystarczy antena na urządzeniu. Przy słabej jakości odbioru GSM, zastosować antenę o większym zysku sygnału. Nie należy włączać zasilania bez podłączonej anteny.  

Aplikacja zainstalowana na wirtualnym serwerze odbiera i przetwarza dane, które są dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Dla każdej lokalizacji odebrane dane, przez określony czas są archiwizowane. Następnie najstarsze informacje są nadpisywane. Wirtualny serwer umożliwia wysyłanie sygnałów informacyjnych, e-maili oraz alarmowych SMS. Część serwerowa aplikacji działa offlinowo, tj. rejestruje dane niezależnie od uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Zaprojektowana struktura bazy danych przechowuje informacje na serwerze bazodanowym MySQL. Dla wszystkich wchodzących na stronę aplikacji widoczna jest tylko mapa z znacznikami sygnalizującymi stan pracy.

 - Stan aktywny (znacznik lokalizacji ‘zielony’); dane z lokalizacji spływają systematyczne.

 - Stan nieaktywny (znacznik lokalizacji ‘czerwony’); przez trzy ustalone czasookresy nie wpłynęły dane z lokalizacji.

 - Sygnalizacja alarmowa (znacznik dodatkowy ‘żółty migający’); np. awaria lub nieprawidłowa praca.

 - Sygnalizacja (znacznik dodatkowy ‘niebieski’) np.: informacja serwisowa.

Dla zalogowanych dostępna jest odpowiednio większa ilość danych. Dane analogowe są prezentowane w postaci wykresów z możliwością poglądu wybranego okresu czasu. Sygnalizacja ikonkami o stanie monitorowanych urządzeń jest odświeżana i wyświetlana na bieżąco (niezalogowani, muszą samodzielnie odświeżyć ekran). Po około 30 min następuje automatyczne wylogowanie.

Aplikacja wyposażona jest system logowania użytkowników z podziałem na role o różnych prawach dostępu.

Poziomy logowania:

1.Użytkownik.  Dodatkowo pojawia się: menu objaśniające znaczniki stanu monitorowanej lokalizacji oraz zbiorcze podsumowanie ilości poszczególnych znaczników.

      Wysuwana boczna zakładka z występującymi aktualnie stanami alarmowymi. Po rozwinięciu widać listę adresów z alarmami. Po kliknięciu na wybrany adres mapa pozycjonuje się.

      Po kliknięciu na znacznik konkretnej lokalizacji otwiera się menu z danymi:

             Stany alarmowe; historia występowania, początek koniec, jak długo trwał

                      Raporty; w każdej kategorii podaje łączny czas oraz ilość zdarzeń.

                      Wykresy; możliwość wybrania jednego trendu lub kilku z danych zarejestrowanych przez LOGO!

                      Wej/wyj; podawana jest aktualna wartość na monitorowanych wejściach i wyjściach. Lub ostatnie wartości zarejestrowane przed utratą łączności.                                              

2.Serwisant. Dodatkowo na górnej belce dostaje zakładkę, MENU APLIKACJI        

       Po rozwinięciu, są do wyboru szczegółowe raporty zbiorcze z historią występowania alarmów dla całego obszaru. Możliwość wpisania zmian niektórych danych w sterownikach LOGO! (wprowadzenie zmian musi być udostępnione przez program sterujący automatyką), np. kasowanie liczników serwisowych. Zmiany można wprowadzić w jednym sterowaniu, lub zbiorowo według zaznaczonej listy z obsługiwanych lokalizacji.          

3.Administrator. W MENU APLIKACJI dostaje dodatkową zakładkę z możliwością wpisywania adresów poczty, na które mają przychodzić informacje o alarmach. Można ustawić ilość oraz czas dla cyklicznych raportów na zadeklarowane maile. Opcją jest wysyłanie alarmów natychmiastowych przez SMS (wysyłanie SMS jest uruchamiane oddzielnie, dlatego ponieważ SMSy są dodatkowo płatne do abonamentu wynajmu serwera VPS). Listę numerów dla rozsyłania SMS edytuje administrator.

W zakładce logowania, pojawia się lista dla dodawania loginów oraz nadawania im uprawnień.

  Serwer wirtualny VPS lub dedykowany z zainstalowaną aplikacją, jest ulokowany w zewnętrznej firmie hostingowej. Dlatego należy brać pod uwagę drobne awarie lub przerwy technologiczne, skutkujące chwilowym brakiem odbioru transmisji danych.

Aplikacja przeznaczona do wdrożona na serwerze z systemem Linux, dystrybucje takie jak Ubuntu, Fedora, CentOs, Debian lub Mint w wersjach obsługujących jave 1.8. Wykonany interfejs aplikacji internetowej wykonany jest z użyciem technologii Angular.js i Angular Materials. Obsługa przeglądarek FireFox 51, Google Chrome 49, Microsoft Edge  14 , MIcrosoft Internet Explorer 11, Opera 43 i nowszych. Preferowany system to WIN10.


Oferujemy pełną usługę wdrożenia systemu monitoringu. Uzgadniamy obszary wymiany danych z modułem logicznym LOGO!. Instalujemy oprogramowanie na serwerze VPS. Pomagamy w dobraniu telemetrycznych kart SIM.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

  • Brak komentarzy
Podobne w tej kategorii